Referenser

Mall of Scandinavia

2015

Under 2015 har vi på uppdrag av Peab arbetat med arbetsmiljösamordning och etablering av process för registrering av under entreprenörer samt ansvarat för Startmöte i projektet Mall of Scandinavia.